غرب با ترویج پوشش غرب به جامعه اسلامی حمله می کند
دولت‌های استعماری با انتشار و انتشار لباس‌های نامناسب در جوامع اسلامی و طراحی مدل‌های بد، با رنگ‌های مهیج و رنگ‌های هیجان‌انگیز که قدرت ظاهری دارند، اهداف خود را دنبال می‌کنند، برای تحریک قوای نفسانی و معنوی، به دنبال مستی کردن عقل هستند. قدرت ها، به جای شهوانی و بداخلاقی. .به کشورهای جهان سوم گسترش یابد.