غرب باید ایران را بپذیرد
سیدمصطفی خوش چشم کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه روند منفی افزایش قیمت حامل های انرژی در آمریکا و اروپا باعث افزایش فشار بر غرب برای ایران شده است، گفت: آمریکایی ها به خوبی می دانند که فشار فصل روی آن است. آنها، بنابراین در طول فصل تمایل به سازش دارند. اما از آنجایی که آمریکا چندین دهه است که خود را قدرت مسلط جهان می‌داند، زیر بار خواسته‌های منطقی ایران نمی‌روند.