عملکرد قرار ربودن تأسیسات نفتی آرامکو
ائتلاف سعودی می‌گوید کدام ممکن است تأسیسات نفتی آرامکو، پالایشگاه سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین نیروگاه تحت تأثیر قرار دادن در داخل جنوب عربستان عملکرد {حمله} پهپادهای نظامی یمن قرار گرفتند.