علی باقری: انگلیسی ها می دانستند که باید بهایی پرداخت کرد
به گفته معاون سیاسی وزیر، سال‌ها تصور می‌شد که کشورهایی مانند ایران باید تاوان تصویب را بپردازند، حالا اروپایی‌ها می‌دانند که این تصمیم هم گران است و اگر این کار را نکنند، یک بار در سیاست‌های خود تجدید نظر خواهند کرد. سپس دریافت کنید. باید بهای تعیین جریمه ها را با افزایش تورم و ریسک پرداخت. تمرکز بر امنیت انرژی.