علت فوت عرشیا خلیلیان پسر نسرین مقانلو
در بررسی های اولیه پزشکی قانونی علت مرگ پسر 26 ساله اعتیاد به مواد مخدر اعلام شد. اما بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران گفت: جسد باید برای سم شناسی، معاینه نمونه ها توسط پزشکی قانونی، معاینه خانواده عرشیا، بررسی مدارک پزشکی و پرونده بالینی به پاتولوژیست منتقل شود.