علائم فشار خون بالا چیست؟
انعقاد فرآیندی است که در آن بدن در پاسخ به خون لخته تشکیل می دهد. این شامل پلاکت‌ها (اجزای سلولی تخصصی که در خون گردش می‌کنند) و پروتئین‌های مختلفی است که با هم کار می‌کنند و لخته‌هایی را تشکیل می‌دهند که در صورت عدم نیاز حل می‌شوند.