عفو ۲ محکوم به اعدام در استان فارس
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس از تلاش معماران، بازرسان، قضات، اعضا و کارکنان توسعه حل اختلاف دولت تقدیر و از معماران و روسای دستگاه های اجرایی در دولت برای ترویج فرهنگ مردم دعوت کرد. صلح و آشتی و دعوت به تشکیل جلسات ماهانه گروه ویژه برای حل و فصل موارد.