عفو بین الملل: ارتش اوکراین جان غیرنظامیان را به خطر می اندازد
بر اساس گزارش ها، رئیس دفتر عفو بین الملل در اوکراین پس از انتشار گزارشی در مورد سیاست های کیف که قوانین بین المللی را نقض می کند، از سمت خود استعفا داد. رئیس‌جمهور اوکراین عفو ​​بین‌الملل را به تلاش برای عفو روسیه و انتقال مسئولیت از متجاوز به قربانی متهم کرد.