عضو ماهانه TFE One Loudoun عضو فوریه Ty Galkin


تای گالکین از TFE One Loudoun عضو فوریه ما است! تای استون 18 سال ارشد دبیرستان بریج است. تای در ماه اکتبر به TFE پیوست و بلافاصله کار خود را با مربی جاستین هو با هدف افزایش وزن و عضله آغاز کرد. کای همیشه ورزشکار بوده است ، اما شروع به انتخاب کرد تنها پس از پیوستن به TFE. از زمان تمرین با جاستین ، تساوی 95 کیلوگرم اسکوات کاهش یافته است …

منبعSource link

دیدگاهتان را بنویسید