عضو سپتامبر تام کوبلر از South Riding


به تام کوبلر از TFE South Riding تبریک می گویم که بعنوان عضو سپتامبر انتخاب شد! تام دو سال پیش به TFE پیوست. او قبلاً در 10 سال گذشته به تنهایی کار می کرد و وزنه می زد و از دستگاه های دیگر در سالن های بدنسازی استفاده می کرد ، اما بلافاصله پس از باز شدن TFE South Riding به عضویت در آمد. تام دوباره خودش تلاش کرد ، اما می دانست که به راهنمایی بیشتری نیاز دارد.

منبعSource link

دیدگاهتان را بنویسید