عسگری رئیس بانک مسکن – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارایی، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی علی عسگری را به سمت بازرس منصوب کرد. بانک مسکن ترتیب داده شده است

بر اساس تصمیم وزیر اقتصاد از عسکری خواسته شده تا عملکرد بانک مسکن در این طرح بررسی شود. پروژه ملی مسکن و بهبود اهداف مدیریت دولتی.

علی عسگری متولد 1345 دارای مدرک اقتصاد از دانشگاه تهران است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با احراز سمت های معاونت اقتصادی و برنامه ریزی و دارایی، سازمان اداری و برنامه ریزی کشور سال (1394 تا 1396)، رئیس و دبیر کمیته اقتصاد یهودیان، نماینده وزیر نیرو در کمیسیون تسویه تعهدات ارزی در بانک مرکزی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران در سازمان ویژه اقتصادی. معیارهای. ستاد و مدیرکل اداره تحقیقات اقتصادی وزارت نیرو (96-1396) نمونه ای از سوابق کاری وی است.