عزاداری مردم آذربایجان غربی در تاسوعای حسینی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، همزمان با تاسوعای حسینی، پیروان مکتب ثارالله آذربایجان غربی عشق و وفاداری خود را به حضرت ابوالفضل(ع) نشان دادند. عباس (آ) علمدار فهدار حسین (آ) اعلام کردند

امروز همزمان با تاسوعای حسینی یاران عزیز امام حسین(ع)آ) و خانواده اش در شهرهای مختلف آذربایجان غربی به سردار و مرطوب کنید مؤمنان آن حضرت عبادت خود را انجام دادند.