عراق: ۲۰ هزار نوزاد عراقی در داخل اردوگاه الهول سوریه اقامت می‌کنند
اردوگاه الهول سوریه در داخل ۱۳ کیلومتری مرزهای عراق واقع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ هزار تن در داخل آن قرار است سکونت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متاسفانه} درون آن قرار است کسانی هستند کدام ممکن است این اشخاص حقیقی را برای تروریست‌های داعش تمرین می‌دهند.