عدنان غریفی: من در هلند زندگی می کنم و درباره خرمشهر می نویسمغریفی در سال 1323 در خرمشهر به دنیا آمد و بیش از 30 سال به همراه خانواده خود در هلند زندگی کرد. چند روز گذشته به هفتاد و سومین بهار زندگی این مرد ضعیف در کار ادبی رسید. عدنان از سال 1983 که در هلند اقامت گزید، بارها به اهواز و خرمشهر سفر کرده است.