عجایب بازار سرمایه بقیه بازار سهام است
در هفته گذشته، آنچه بیش از پیش فعالان بازار سرمایه را متعجب کرد، سود خالص هر سهم شاوان بود که با افزایش 103 درصدی به 203 تومان رسید. این در حالی است که کل سود اولیه هر سهم سال گذشته در 12 ماهه 356 تومان بوده است. هفته پیش رو در مجموع یکی از شلوغ ترین هفته های بازار سرمایه خواهد بود، هرچند پیش بینی می شود تعداد معاملات نسبت به هفته قبل کاهش یابد، فعلا بازار با مشکل مواجه خواهد شد، جابه جایی وجود ندارد.