«عبدالله دوم» برای دیدار همراه خود «محمود عباس» به «رام الله» می‌رود – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل بولتن، «عبدالله دوم» پادشاه اردن ادعا به به «رام الله» در داخل کرانه باختری بازدید تدریجی. این بازدید طی هفته بلند مدت مشارکت در می‌شود.

بر مقدمه این گزارش، ادعا به عبدالله دوم در داخل گردش بازدید مذکور همراه خود «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {گفتگو} تدریجی.

برخی دارایی ها گفتن کردند: این رفتن به تعطیلات در راستای دردسر پادشاه اردن جلوگیری از جلوگیری از تحریک کردن فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درگیری} بالقوه بین فلسطینیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست‌ها در داخل ماه مبارک رمضان صورت می‌گیرد.

طبق گفتن این دارایی ها، پادشاه اردن ادعا به راهکارهای به کاهش فشار‌ها میان فلسطینیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست‌ها را به تشکیلات خودگردان فلسطین فراهم کردن تدریجی.