طالبان: مانعی برای تجلیل به همین دلیل نوروز {وجود ندارد}
«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی مرکزی طالبان اظهار داشت کدام ممکن است هیچ مانعی در داخل برگزاری آیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشن‌های نوروزی به همین دلیل سوی حکومت سرپرست در داخل افغانستان {وجود ندارد}.