صهیونیست ها از اینکه بتوانند برجام را نجات دهند می ترسند
همزمان با انتشار برخی اخبار در روزهای اخیر مبنی بر پایان توافق هسته ای با ایران، یکی از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی گفت که منظور اسرائیل از توافق هسته ای بین طرف های غربی و ایران است. قرارداد بد و دوستان خود را برای امضای بد آن توافق تحسین می کنند.