صدور «اخطار قرمز» برای کریمی نیازمند دستور قضایی است
پلیس بین‌المللی (اینترپل) فقط به درخواست رسمی قاضی اعلامیه قرمز صادر می‌کند. طی روزهای اخیر درخواست های شدید مردمی برای دستگیری علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال که اخیرا به رهبری مخالفان و ناآرامی های اخیر تبدیل شده است، مطرح شده است.