شیعیان در غیبت چه کردند؟
محمدرضا نصوری، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) نیز شناخت امام زمان(عج) را خدمتی مردمی دانست که باید مورد توجه همگان قرار گیرد. «مشکل مسلمانان در زمان خسران زیاد است، اما مهم این است که برای غلبه بر زمان خسران به صبر و استقامت تکیه کنند و برای زمان خروج آماده باشند.