شوک به رئال مادرید؛ آنچلوتی در حال حاضر ریختن می‌شود
وب رادیویی کادناسر اسپانیا مدعی شد کدام ممکن است سرمربی ایتالیایی رئال مادرید در حال حاضر ریختن خواهد بود.