شروع پیش ثبت نام فروش سایپا در تیرماه 1401 زیاد نیست + اطلاعات یکسال قبل از خرید و ورود به انتشار نحوه ثبت نام و اتصال به سامانه توزیع خودروهای دسترسی.
ثبت نام قبل از فروش سایپا ربطی به تیرماه 1401 که از امروز آغاز شد، نداشت. بر اساس اطلاعیه ثبت نام سایپا، مرحله اول فروش بدون قرعه محصولات سایپا در سال 1401 از ساعت نه امروز پنجشنبه دوم تیرماه آغاز می شود. در این مقاله می توانید تمامی اطلاعات مربوط به ثبت نام و خودرو را مطالعه کنید.