شروع امتحانات از دبستان
دانش آموزان کلاس ششم مضطرب و نگران ورود به مدارس تیزهوشان هستند و خانواده ها در کلاس های بعد از مدرسه و کلاس های آمادگی برای ورود به مدارس تیزهوشان شرکت می کنند. علاوه بر هزینه های مالی که خانواده متحمل می شود، فرزندان و والدین با مشکلات روانی قابل توجهی مواجه هستند.