شبیه نشانه های میمون و مرغ
رئیس گروه کنترل بیماری های سرایتی بین انسان و دام وزارت بهداشت درباره شباهت علائم میمون و مرغ گفت: ۴۰ درصد از کسانی که تست آبله مرغان مثبت شده اند. اگر ارتباط اپیدمیولوژیک برای انتقال بیماری وجود نداشته باشد، وجود علائم بالینی به تنهایی بیماری را برای ما تعریف نمی کند. بیماری میمون برخلاف کرونا از طریق هوا منتقل نمی‌شود و می‌تواند افراد زیادی را مبتلا کند.