سیستم "ساتکاوا" فردا راه اندازی می شود
رئیس سازمان بازرسی کشاورزی استقرار سامانه «ستکاوا» برای عرضه انبوه مرغ منجمد از فردا یکشنبه و مرغ گرم از هفته آینده توسط عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان در فروشگاه‌های پروتئینی شهرستان تصویب شد. فروشگاه های زنجیره ای، تره بار و دانشگاه ها برای مدیریت بازار در دولت تهران اعلام شد.