سیاست نبوی و لزوم رفع شبهات جوانان در زمینه حجاب
عباس نصیری فرد، یکی از اعضای شورای عالی تحول فرهنگی در فضای مجازی با بیان شبهاتی به خصوص این تصور غلط مبنی بر دستور نداشتن حجاب در زمان پیامبر(ص) و بدرفتاری با افراد بی حجاب را مطرح کرد. ، و گفت: ما در لزوم حجاب شک نداریم، جا دارد، این در زمان پیامبر(ص) بود که گام به گام احکام حجاب را توضیح می دادند.