سوپ مینسترون – JSHealth


این سوپ مینسترون بسیار مغذی و دلچسب گرم کننده کلاسیک زمستانی است. ما مقدار سبزیجات را افزایش داده و از خمیر پالس (ساخته شده از لوبیا) برای افزایش محتوای پروتئین کل استفاده کرده ایم. دسته های بزرگ تهیه کنید و چند روز از آن لذت ببرید یا بعداً در بخش هایی منجمد کنید! این غذای راحت در بهترین حالت است.

4 وعده

دیدگاهتان را بنویسید