“سوختن زخم” در آتش سوزی ، آب آشامیدنی غرب را تهدید می کند


دیدگاهتان را بنویسید