سفر پوتین به تهران؛ فرصت گلزنی از روسیه وجود داشت
پیام قبلی ایران در جمهوری آذربایجان: تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد وضعیت فعلی روسیه است که این کشور در شرایط فعلی تلاش می کند به ایران دسترسی داشته باشد. روس ها در گذشته هیچ جایگاه ویژه ای برای ایران قائل نبوده اند و بسیاری از اطلاعات و توافقات آنها با ایران روی کاغذ باقی مانده است.