سفر موفقیت آمیز هیئت یمنی به عربستان – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرگزاری مهر، المسیره یکی از رهبران یمن موفق بوده است آمیز وی از سفر هیئت این کشور به عربستان خبر داد.

در این رابطه «عبدالقادر المرتضیرئیس کمیته ملی امور اسرای یمنی و اعلام موفقیت آمیز بودن با بیان اینکه هیات یمنی به عربستان سفر کرد و از زندان های این کشور بازدید کرد، گفت: هیات یمنی در جریان وضعیت زندانیان در زندان خود در عربستان قرار گرفت و این گروه اطلاعات مربوط به اجرای توافق را به روز می کند.

المرتضی وی در عین حال به مشکلاتی که یمنی ها با سایر گروه ها از جمله تجار یمنی مرتبط با عربستان دارند اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که این مشکل دوباره حل شود و این بازدیدها اولین گام برای کامل شدن است. اجرای توافق در یمن یا پایان دادن به بحران انسانی در این کشور

رئیس کمیته ملی امور اسرای یمنی همچنین ارتباط پرونده این زندانیان با مسائل سیاسی، نظامی و امنیتی را تکذیب کرد و گفت: آماده اجرای توافق تبادل اسرا هستیم.

دو روز پیش، «عبدالقادر المرتضی» رئیس کمیته ملی امور اسرا در دولت آزادیبخش ملی یمن از زمان سفر تیم فنی عربستان به صنعا با خروج هیئت مخالفت شد صنعا وی به ریاض اطلاع داد و گفت که این اقدام مطابق روال مربوط به توافقی است که در اردن برای تعیین لیست زندانیان برای انتقال در وهله اول انجام شده است.

رئیس کمیته ملی امور اسرای یمنی تاکید کرد: بازدیدهای مذکور به منظور بررسی اسامی زندانیان و تطابق آنها با حقیقت صورت گرفته و ارتباطی با سایر پرونده های سیاسی یمن ندارد.

لازم به ذکر است مرداد ماه گذشته رئیس کمیته مسائل زندانیان در دولت نجات ملی یمن اعلام کرد که جلسه جدید مذاکرات درباره پرونده زندانیان در امان پایتخت اردن با تصویب به پایان رسیده است. به نام برخی از زندانیان برای آزادی رسیده است.

این روزها یمن شرایط پس از پایان آتش بس را پشت سر می گذارد، اما همزمان گزارش هایی از انتقال اسرا بین دولت به گوش می رسد. سنا و ریاض ادامه داد.