سرلشکر صفوی: بسیج و سپاه نگذارند فاجعه کنونی طول بکشد
دستیار و مشاور نخست وزیر در خصوص اغتشاشات اخیر و اطمینان از پایان یافتن این اغتشاشات گفت: امیدواریم نیروهای مسلح، بسیج و سپاه دستان محکم او باشند، نگذارید این حوادث ادامه پیدا کند. . در دراز مدت سپاه می تواند به این هدف دست یابد. .