سرلشکر سلامی: تمام قدرت آمریکا آتش زدن چند سطل زباله در خیابان استفرمانده کل سپاه گفت: دشمن در روزهای اخیر هر چه ذخیره کرده بود با خود آورد و از قدرت، ثروت، نفوذ رسانه ای و سیاسی خود برای گمراه کردن جوانان و سوختن در سطل زباله استفاده کرد. او اهمیت خود را می داند، اما شکست خورد و این پروژه جدید تبدیل به یک نوزاد مرده، تاریخ شرم آور آمریکا خواهد شد.