سخنگوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین: هیچ نمایندگی حمل‌ونقلی حق بهبود هزینه بلیت ندارد
سخنگوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اظهار داشت: نوروز امسال برخلاف رویه 12 ماه‌های قبلی، هیچ خوب به دلیل نمایندگی‌های حمل‌ونقل زمینی، ریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری حق بهبود هزینه بلیت ندارند.