سخنگوی وزارت امور خارجه: تضمین منافع اقتصادی برجام برای جمهوری اسلامی را می خواهیم
کنعانی: اکنون که مذاکرات به پایان رسیده است، جمهوری اسلامی آماده بازگشت به توافق است. اگر طرف مقابل به تعهدات و حقوق ملت در چارچوب برجام پایبند باشد، به ویژه در مورد تحریم های اعمال شده علیه ملت ایران در قالب قطعنامه های شورای امنیت و اقدامات یکجانبه آمریکا.