سامانه یکپارچه فروش خودرو بسته شد


از این پس تحویل خودرو توسط خود شرکت ها و یا از طریق مبادله کالا با در نظر گرفتن تعادل عرضه و تقاضا انجام می شود و سیستم فروش خود شرکت ها مسئولیت خرید خودروهای تولیدی را بر عهده خواهد داشت.

مطلب سامانه معاملات خودرو بسته شد اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.