سالانه 2.5 میلیون بازدید از سازمان برای نظارت انجام می شود – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین مهدوی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل و معارفه مدیران ارشد صنعت داروسازی استان زنجان اظهار داشت: یکسری ابتکارات تحولی در مدیریت دارویی کشور رخ داده است.

وی گفت: بخشی از تحولات نیازمند تغییر قوانین است که از آن جمله می توان به راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی اشاره کرد.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی کشور گفت: سه صفحه از پنج صفحه ای که به تبیین نقش سازمان نظام پزشکی برای بیماران می پردازد، فعالیت های آموزشی و کاربردی است. گروه کنترل نامیده می شود.

مهدوی گفت: ما می خواهیم تغییر ایجاد کنیم، این جایگاه باید مدیریت کرسی و دانش راه اندازی دانشکده را در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه راه اندازی مرکز توسعه ملی زمینه ساز تحول در این مجموعه خواهد شد، اما این مهم با محدودیت های قانونی مواجه است، گفت: سالانه نزدیک به 2.5 میلیون مراجعه به سازمان پزشکی قانونی انجام می شود.

معاون آموزشی و پژوهشی جامعه داروسازی کشور گفت: سالانه نزدیک به 70 هزار بیمار در صنعت دارو در اتاق تشریح بستری می شوند که برای بسیاری از این موارد جواز دفن بدون کالبد شکافی صادر می شود.

مهدوی همچنین گفت: سایر مشکلات از جمله شمولیت و انگیزه کار در روانپزشکی راهی جز پرداختن به هزینه های بالای کارکنان و کارکنان مجموعه ندارد.