زنان بهتر می توانند رشد گسترده تری ایجاد کنند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرنگار مهر، رضا پورحسین رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در دانشگاه باین. جهان اهل بیت صحبت کردند و گفتند: معلم، مربی، رشد، آرزو و سازگاری چهار کلمه است. او مرتبط با کلمه معلم مربی کسی است که توسط یک مربی آموزش دیده و توسعه یافته است. هدف از رشد این است که معلم زمینه های رفع نیازهای فرد و جامعه را فراهم کند. معلم مستقیماً نیازهای معلم را برآورده نمی کند، اما گاهی با رفع نیازها شرایط و بسترهای رشد را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه افراد بزرگ می شوند تا نیاز به سازگاری پیدا کنند، گفت: سازگاری یعنی سازگاری با خود، موقعیت های جدید و …. همه نمی توانند با شرایط جدید خود سازگار شوند. بنابراین کسانی که در روابط بین فردی موفق هستند در روابط نیز موفق خواهند بود.

پورحسین با اشاره به اینکه این سازگاری سرآغاز رسیدن انسان به تعالی، کمال، پیشرفت و زندگی طیبه است، گفت: این خود فرد است که تصمیم می گیرد به کدام سمت حرکت کند و نامیده شود که افق و چشم انداز است، معلم فرد را راهنمایی می کند. برای اینکه انسان بتواند چشم انداز خوبی برای خود بنویسد، در اینجا باید گفت که مربی و سرپرست اصلی مادر است و زمانی که مادر بتواند در صورت درک نیازها، به بهترین شکل به عنوان معلم عمل کند. خوب، ثانیا، او نیازهای خود را به موقع برآورده می کند، مادر می تواند به عنوان باغبان کار کند. بنابراین یک معلم خوب می تواند زمینه ایجاد کند، نیاز را حل کند و بر اساس درک خود از نیاز، آنچه ممکن است را حل کند.

رئیس دانشکده روانشناسی و تربیت دانشگاه تهران با بیان اینکه کار معلم باغبانی انسانی است، گفت: نجاری یک حرفه است اما باغبانی رو به رشد است. دو شغل وجود دارد، نجار و هنرمند می تواند بدن را هر طور که دوست دارد به شکل دیگری منتقل کند، اما کشاورز نمی تواند فرد را به جایی که می خواهد بفرستد، زیرا او خالق نیست، شهروند و گل است. شخص

وی با نشان دادن اینکه انسان در بدو تولد بشقاب نیست و فطرت دارد، گفت: آرزو و آرزوی انسان این است که این گونه خدا را بپرستد. یا اینکه انسان زیبایی را دوست دارد بدون اینکه دوست داشتن این زیبایی را بیاموزد زیرا این جنبه در ذات او جا افتاده است. اگر می خواهیم به عنوان یک فرد و یک مربی اجتماعی خوب زندگی کنیم، باید یکی از این دو ایده را در نظام آموزشی انتخاب کنیم که در محیط قابل مشاهده است. زننده آن را دوست ندارم، مثل اینکه طبیعی است، در عمل این طبیعت طبیعت است زننده او آن را دارد.

پورحسین به ویژگی های شکوفایی انسان اشاره کرد و تصریح کرد: این شکوفایی تنها کار باغبان نیست، خود انسان نیز در شکوفایی و رشد آن مشارکت می کند و در نهایت ویژگی های مردم و جامعه را تامین می کند. آموزش، همیشه بین معلم و دستیار رابطه وجود دارد. هیچ گاه نمی توان به جایی رسید که فکر کند پیشرفت شخصی اش کامل شده یا دستیار کامل شده است. معلم رفاه روانی و عاطفی، رفاه روانی و عاطفی، رفاه اخلاقی و اجتماعی و زندگی پویا را در زندگی انسان ایجاد می کند.

رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر بخواهیم شکوفایی روانشناسی و روانشناسی ایجاد کنیم باید از بسترها و دانش بیشتری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه اگر معلمی نتواند در انسان انگیزه و اشتیاق ایجاد کند نمی تواند معلم خوبی باشد، گفت: اگر بخواهیم بگوییم فرد کیست در جامعه رشد متوازن ایجاد می کند، زیرا زنان بهتر می توانند رشد همه جانبه ایجاد کنند. . . معلم زن در خانواده رکن است و خانواده چهار نفره نیست، فقط پنج نفره است، این خانواده می تواند گسترده باشد مثل ایران که به آن خانواده ایرانی می گویند.