زلنسکی زیر نقطه صفر
رئیس جمهور اوکراین به عنوان مردی که از ابتدا خود را پدر آمریکا و ناتو می دانست باید بازی بلاتکلیفی و سردرگمی رهبران پیمان آتلانتیک شمالی برای جنگ اوکراین را ببیند. در این موازنه، البته زلنسکی و اوکراینی ها دست کمی از رهبران ناتو ندارند، حتی اگر کل کشور سقوط کند و سیاستمداران خود را از دست بدهد.