زلزله 9 ریشتری کدام مناطق ایران را تهدید می کند؟
در سال 2013، خانم آلمان اشمیتز و همکارانش مطالعه ای در مورد زمین لرزه های منطقه مکران ایران انجام دادند که در آن احتمال وقوع زمین لرزه 9 ریشتری را مطرح کردند. اگرچه این اتفاق نادر است و هر 2، 3 هزار سال یک بار اتفاق می افتد، اما ممکن است این زمانی باشد که آن زلزله بازگردد.