رویکرد باکو به کریدور زنگزور و تمرکز ایران بر حفظ منافع منطقه ای
ایران تنها کشور منطقه است که از آغاز مناقشه دوم قره باغ موقعیت متعادلی را حفظ کرده است و اکنون در حال برنامه ریزی برای ایجاد تعادل بین باکو و ایروان است. آنچه مهم است و بارها مورد تاکید مسئولان کشورمان بوده، عدم تغییر مرزها و موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه است. با این حال، یک مانع جداگانه که آذربایجان و نخجوان را به ترکیه متصل می کند، مسیرهای ترانزیتی شمال به جنوب از طریق ارمنستان را تهدید می کند.