رویاهای جنسی یک پسر و دو دختر اینستاگرامی
به تازگی تبلیغات یک پسر بچه در اینستاگرام با واکنش ها و واکنش های مختلفی مواجه شده است. در پوسترهای او، دو دختر به‌عنوان «ملکه‌های زیبای او» ظاهر متفاوتی دارند و داستان‌هایی که بین آنها رد و بدل می‌شود نشان می‌دهد که آنها فقط تنظیم‌کننده ظاهر گروه بزرگسالی هستند که درباره آن نوشته‌اند.