رفتار نادرست و سرکش شور و شوق زن چگونه بر آب تأثیر می گذارد؟
چند ماهی است که در برخی از اماکن و منازل عمومی، کلاس های آموزشی آسیب های اجتماعی با حضور روانشناسان و مربیان تربیتی و رفتاری با هدف آگاهی بخشی نسبت به پیامدهای معضلات اجتماعی از جمله بی حجابی برگزار می شود. آلودگی صوتی و بصری و غیره