رفتار خود را با دکتر اندرو هوبرمن – گابریل ریس هک کنید


به قسمت کامل گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

در نمایش امروز ، عصب شناس با استعداد استنفورد ، دکتر. اندرو هوبرمن وجود دارد. ما در مورد تاثیرات مثبت استرس صحبت می کنیم ، روزهای او به عنوان اسکیت سوار بدون جهت ، و بله – حتی شلوارهای زیرکانه ای که برای یافتن کار تلاش می کنند ، تعادل زندگی را دوست دارند. دکتر. هوبرمن در توضیح ایده های پیچیده به زبان هر مرد کار فوق العاده ای انجام می دهد. او مهمانی است که باید بارها و بارها تکرار کنم تا درباره من و پاسخ شما صحبت کنم. لذت بردن!Source link

دیدگاهتان را بنویسید