رشد 61 درصدی تولید نفت خام ونزوئلابر اساس اسناد و داده های شرکت تحقیقاتی Refinitiv، شرکت نفت ونزوئلا (PDVSA) در ماه ژوئن به طور متوسط ​​روزانه 630 هزار و 500 بشکه نفت و فرآورده های نفتی صادر کرده است که در ماه می 61 درصد افزایش داشته است. سفر دو سوم این صادرات در ماه گذشته بازار آسیا بوده است.