رزمایش نوروزی پلیس پایتخت | خبرگزاری فارس


رزمایش نوروزی پلیس پایتخت صبح درست در این لحظه دوشنبه یکم فروردین ماه ۱۴۰۱با حضور جانشین فرمانده ناجا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندار تهران در میدان {آزادی} تهران برگزار شد. سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل شما انتظامی در {حاشیه} رزمایش نوروزی پلیس تهران در مخلوط خبرنگاران به همین دلیل کنار هم قرار دادن‌باش پلیس در ایام نوروز خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: توالی انتظامی ملت تکیه‌گاه مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمشیر دریافت کرد برای مخلان نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی مردمان است.مهدی مریزاد


۱۴:۱۳

۱۴۰۱-۱-۱


http://fna.ir/1o5026