رجوع کنید به رئیسی: کسری بودجه بدون ایجاد درآمد برطرف شد
کسری بودجه کلان مبلغ هنگفتی است که آثار تورم زیادی را بر جای گذاشته است. اصلاحات اقتصادی اردیبهشت 1401 12 درصد افزایش می یابد. همه می گفتند اصلاحات اقتصادی ضروری است، اما همه به دلیل اثرات اجتماعی و مشکلاتی که ایجاد می کند، این کار را انجام ندادند.