رای به رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران و امارات – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، رئیس جدید اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات که به صورت سالانه و دوره ای با تصویب هیات مدیره تغییر می کند، معرفی شد.

بازار گفت: اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات روی این توافق نامه نوشت که هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات تغییری در ریاست اتاق بازرگانی ایران و امارات با هدف استفاده از توان و توان هیات مدیره دارد. به ریاست سعید مقیسه. این اتاق جدید نصب شد.

بر اساس این تغییر و تغییری که در جلسه بیست و سوم شهریور هیئت رئیسه رخ داد، فرشید فرزانگان به عنوان معاون اول رئیس جمهور با حضور سعید مقیسه به عنوان رئیس اتاق ایران و امارات همراه بود.

بر اساس این گزارش، کسری محقق زاده معاون رئیس جمهور و شبنم بهرامی خزانه دار سمت خود را حفظ کردند.

همچنین اعضای هیئت مدیره از زحمات عرفان شکری رئیس سابق قدردانی کردند.

بر اساس این گزارش، اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات پس از اخذ مجوز از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در خرداد 1386 تحت عنوان شورای بازرگانی ایران و امارات با هدف گسترش روابط تجاری ایران تأسیس شد. . و امارات، تقویت فضای کسب و کار و توسعه فعالیت های اقتصادی دو کشور از اهداف اولیه ایجاد این اتاق مشترک است.