رئیس کل بیمه مرکزی: غرامت حوادث زیر 20 میلیون تومان بدون کروکی
مجید بهزادپور: یکی دیگر از روش‌های طراحی سامانه ضبط آنلاین این است که در این روش، طراح پلیس از طریق اینترنت و نرم‌افزاری که در اختیار دارد، کروکی حادثه را به ابزارهای لازم ارسال می‌کند تا در زمان و سرعت دریافت خسارت افراد صرفه‌جویی کند.