رئیسی وارد نیویورک شدرئیسی قبل از سفر به نیویورک در کنفرانس شانگهای در ازبکستان شرکت کرد و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر به سمرقند از گزارش منتشر شده و مجموعه کارهای انجام شده توسط رئیس جمهور ابراز خرسندی کردند. شب دیدار او، آنها می خواستند در نیویورک موفق شوند.