دولت صهیونیستی نگران سلطه سایبری ایران است
ارتش اسرائیل متوجه افزایش فعالیت های سایبری ایران در هدف قرار دادن نهادهای داخلی خود شده و تخمین زده است که نیمی از نیروهای سایبری ایران علیه این رژیم فعالیت می کنند. آنها نگران به خطر افتادن امنیت بانک ها، ایستگاه های قطار و شرکت برق هستند و از حملات هکری به تلفن های همراه ساکنان صهیونیست و افشای اطلاعات حساس آنها نگران هستند.